Varför grodan kväker. Cover. In Swedish

Varför grodan kväker - Turkmenska folksagor

By Ak Welsapar
Translated by Michael Welsapar
Language: Swedish
Turkmen folk tales ⋅ Gün Förlag 2009 ⋅  80 pages 
ISBN 978-91-976305-3-5

Titelsagan Varför grodan kväker handlar om en groda som uppträder för andra djur med sin vackra röst. En dag hittar han en diamant och är bekymmerslös ända tills han blir erbjuden i hjord hästar mot diamanten. Boken innehåller många spännande lästimmar om exotiska djur och fåglar i ett exotiskt land. Men i deras beteende kan man oftast ana mänskliga karaktärer som goda och onda. Kanske är det därför som sagorna är spännande och lärorika på samma gång.

Shopping Cart